Erabilera-baldintzak eta pribatutasun-politika

Bonoak.eus

I. Xedea eta aplikazio-eremua

1.1. Dokumentu honek (aurrerantzean, "Erabilera-baldintzak" edo "pribatutasun-politika") arautzen ditu "Bonoak" aplikazioari (aurrerantzean, "Aplikazioa") aplikatu beharreko erabilera-baldintzak, (ii) Erabiltzaileek aplikazioaren erregistroan eta erabileran emandako datuak, eta (iii) nabigazioan https://www.bonoak.eus domeinuan (aurrerantzean, "Bonoak.eus") aplikatu beharrekoak.

1.2. Ondorioz, Erabiltzaileak adierazten du onartzen duela pribatutasun-politika hau, webguneko nabigazioa erabiltze hutsagatik, eta inprimaki elektronikoa bete eta Pribatutasun Politikan sartutako "onartzen dut" botoian klik egitean, eta adierazten du eman ditzakeen informazioa eta datuak zehatzak eta egiazkoak direla. Erabiltzaileak ahalik eta lasterren jakinarazi beharko ditu bere datu pertsonaletan gerta daitezkeen aldaketak.

1.3. Webgunea eta aplikazioa Magnet, S.Coop. (aurrerantzean, "Magnet") sozietatearen titulartasunpekoak dira. Sozietatearen helbidea: Santa Marina 3, 20560 Oñati (Gipuzkoa). Euskal Autonomia Erkidegoko Kooperatiben Erregistroan inskribatuta dago, 433. folioan, 1. idazpenean, 2013ko otsailaren 26an, eta IFZ zenbakia du: F75081794. Telefonoa: 943504999; helbide elektronikoa: info@magnet.coop.

II. Pribatutasun-politika

2.1. Erabiltzaileak bere borondatez emandako eta/edo aplikazioa erregistratu eta erabili bitartean bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna erregistratzen den udalerriari dagokion udala da, eta Magnet, berriz, tratamenduaren arduradun gisa sartzen da datu horietara:

Udalerria
Tratamenduaren arduraduna
oñati.bonoak.eus
Oñatiko Udala
Foruen Enparantza, 1 – 20560 Oñati
Tel: 943 78 04 11
Fax: 943 78 30 69
bergara.bonoak.eus
Bergarako Udala
San Martin Agirre plaza, 1. 20570 Bergara (Gipuzkoa)
Tel: 943 77 91 00

Hala ere, cookie-ei dagokienez, tratamenduaren arduraduna Magnet da (v. atala).

2.2. Datuen tratamendu honen oinarria da (i) erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamenduari ematen dion baimena, eta (i) tratamendua beharrezkoa dela erabiltzaileak bonuak erosi ahal izateko.

2.3. (I) inskribatutako saltokietan erosketa-bonuen salerosketa-zerbitzua emateko eta horiek kudeatzeko, (ii) Erabiltzaileen nortasuna, adina eta bizilekua egiaztatzeko, eta (iii) webgunea eta aplikazioa baimenik gabe erabiltzea saihesteko, datu hauek biltzen dira:

  • Izen-abizenak
  • NAN zenbakia
  • Jaioteguna. Datu hori erabiltzen dugu bonuak erosteko gutxieneko adina 16 urte delako.
  • Bizilekua duen udalerria, erabiltzaileak bizi den udalerriaren bidez soilik eros baititzake bonuak. Datu hori Erabiltzailea erregistratzeko erabiltzen den webgunean ezagutzen dugu, adibidez, oñati.bonoak.eus
  • Posta elektronikoa
  • Erabiltzailearen izena eta pasahitza
  • Zure banku-txartelaren datuak, baina datu horiek ez dira gordetzen, eta bonuaren erosketa gauzatzeko baino ez dira erabiltzen.

2.4. Erabiltzailea erregistratu den udalerrian erroldatuta dagoen eta gutxieneko adina betetzen duen egiaztatzeko, aplikazioak bere datuak alderatzen ditu (izen-abizenak, NAN zenbakia eta jaiotze-data) IZFEn (Gipuzkoako Foru Administrazioko Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea) agertzen diren erabiltzailearen erroldatze-datuekin.

2.5. Bildutako datuak ahalik eta konfidentzialtasun handienarekin tratatzen dira, eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren betekizun guztiak betetzen dira, bai eta datuen babesaren arloan aplikatzekoa den gainerako araudia ere. Datu pertsonal guztiak zifratuta daude.

2.6. Aurretik adierazitako datuak Erabiltzaileek webguneari eta aplikazioari buruz egindako edozein iruzkin, eskaera, kontsulta edo galderari erantzuteko erabili ahal izango dira.

2.7. Pribatutasun-politika honen bidez, eta, edonola ere, aplikazioan emandako formulario elektronikoan datu pertsonalak borondatez sartuz, eta aplikazioaren erregistroan eta erabileran "onartzen dut" botoian klik eginez, erabiltzaileak borondatezko baimen askea, zalantzarik gabekoa, espezifikoa eta informatua ematen du, bere datu pertsonalak 2.3 paragrafoan adierazitako helburuekin trata daitezen.

2.8. Erabiltzaileak, Pribatutasun Politikan jasotako terminoak onartuz, konpromisoa hartzen du Webean nabigatzean eta/edo aplikazioa erregistratu eta erabiltzean Pribatutasun Politikan jasotako betebeharrak betetzeko.

2.9. Datu pertsonalak biltzeko erabili ziren helburuak betetzeko (2.3 paragrafoan adierazitakoak) eta helburu horietatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko behar den denbora gordeko da.

2.10. Era berean, erabiltzaileari jakinarazten zaio bere datu pertsonalak ez direla lagatzen edo jartzen aplikaziotik kanpoko hirugarren pertsonen esku. Aplikazioan inskribatutako saltokiek eskuragarri izango dituzte bonuak erosten dituzten erabiltzaileen izen-abizenak eta NANa. Izan ere, datu horiek beharrezkoak dira diru-laguntza kudeatzeko, herritarrak baitira diru-laguntzaren onuradunak, baina saltokiek ez dituzte datu pertsonal horiek beste ezertarako erabiliko (marketina, publizitatea, etab.).

2.11. Ez da aurreikusten datuen nazioarteko transferentziarik. Datuak Europar Batasuneko zerbitzarietan gordeko dira.

III. Aplikazioa erabiltzeko baldintzak

Aplikazioaren bidez, Magnet-ek honako zerbitzu hauek ematen ditu (aurrerantzean, "Zerbitzuak"):

  • Deskontu-bonuen kanpainak eta kanpaina bereziak sortzea eta kudeatzea parte hartzen duten udalentzat.
  • Inskribatutako saltokietako bonuak salerostea eta kudeatzea.

Zerbitzuak eskuratzeko, Erabiltzaileak kontu bat sortu beharko du (aurrerantzean, "Kontua"), webgunean ematen den inprimaki elektronikoa betez. Zerbitzuak 16 urtetik gorako erabiltzaileentzat baino ez dira.

3.1. Aplikazioan erregistratzea
Erabiltzaileak aplikazioan emandako inprimaki elektronikoa bete beharko du, erabiltzaile gisa erregistratzeko eta bere kontua sortzeko. Aplikazioaren erregistroan "onartzen dut" botoiari emanda, Erabiltzaileak Erabilera Baldintza eta Pribatutasun Politika hauetako baldintzak onartzen ditu.


3.2. Aplikazioaren erabilera
Datu pertsonalak entregatzea guztiz borondatezkoa da erabiltzailearentzat, baina aurkezten zaion erregistro-prozesuan edo formulario elektronikoan datu jakin batzuk ez entregatzeak aplikazioa erregistratzeko eta erabiltzeko ezintasuna eragin dezake. Nolanahi ere, Magnetek erabiltzaileari datuak nahitaezkoak direla jakinaraziko dio, prozesu edo formulario horretan nahitaez bete beharreko izartxoa (*) seinaleztatuz; hortaz, horietako bat falta bada, ezin izango da aplikazioa erregistratu eta erabili.


Ordainketa ordainketa-pasabide seguru baten bidez egiten da (redsys.es), eta hortik transferentzia egiten zaio erabiltzailea erroldatuta dagoen udalerriko Udalari. Ondoren, eta saldutako bonuei buruzko informazioa kontuan hartuta (atxikitako saltokia, bonoa eta bonuaren zenbatekoa eskuratuta), Udalak saltokiei dagokien transferentzia egingo du.


Erabilitako bonuen kopia bat eta bonu horiei dagozkien tiketak edo fakturak Udalari aurkezten dizkio saltokiak. Horrela, merkataritzak Udalak diruz lagundutako ehunekoa jaso dezake.


3.3. Erabiltzailearen betebeharrak eta adierazpenak
Web-ean nabigatuz eta/edo "onartzen dut" botoian klik eginez aplikazioa erregistratzeko eta erabiltzeko prozesuan, erabiltzaileak bermatzen du emandako datuak egiazkoak eta zuzenak direla, eta konpromisoa hartzen du horietan gertatzen diren aldaketak Magneti jakinarazteko.


Erabiltzailea izango da Magneti edo hirugarren bati datu faltsuak, zehaztugabeak, osatugabeak edo eguneratugabeak dituzten formularioak betetzeagatik zuzenean edo zeharka eragin diezaiokeen edozein kalte edo galeraren erantzule bakarra. Datu faltsuak ematen dituzten erabiltzaileak aplikazioko zerbitzuetatik kanpo utzi ahal izango dira, zuzenbidean bidezkoak diren gainerako ekintzei kalterik egin gabe.


Erabiltzaileak hirugarrenei buruzko datu pertsonalak ematen baditu aplikazioaren bidez, Magnet ez da arduratuko informazio- eta baimen-printzipioak betetzeaz, eta, beraz, erabiltzailea izango da, datuak sartu aurretik, baimena lortu eta hirugarren horiei Pribatutasun Politika honetan jasotako alderdiei buruzko informazioa eman beharko diena.


Era berean, Erabiltzailea izango da web-orria eta aplikazioa erabiltzeagatik Magnet nahiz hirugarren bati sor diezazkiekeen kalte-galeren erantzulea, erabilera-baldintza hauek urratuz edo zilegi ez diren helburuekin.

Erabiltzaileak ezin ditu Bonoak eta Magnet-en logoa eta markarekin lotutako irudiak erabili Magnet-en idatzizko baimenik gabe.


3.4. Kontua ezabatzea eta datuak biltegiratzea
Erabiltzaileak edozein unetan ezabatu ahal izango du bere kontua. Hori dela eta, aplikazioa erregistratzeko eta erabiltzeko prozesuan emandako datuak ezin izango dira eskuratu. Hala ere, erositako bonuak ez lirateke sistematik desagertuko eta saltokiek Erabiltzaileak erositako bonuak izango lituzkete.


Magnetek bonoaren datuak eta identifikazio-kodea hirugarrenen sistemetan gordetzen ditu. Sistema horiek erabiltzailearen datuak dituzten segurtasun-kopiak gorde ditzakete, baita kontua ezabatu ondoren ere. Halaber, Magnetek datuen segurtasun-kopiak mantendu ahal izango ditu. Beraz, erabiltzaileak bere Bonoak kontua ezabatu badu ere, bere datuak hirugarrenen zerbitzarietan edo Magnet sistemetan gorde ahal izango dira segurtasun-kopietan, baina datuak babesteko araudiak baimentzen dituen kasuetan bakarrik eskuratu ahal izango dira.

3.5. Magneten adierazpenak eta erantzukizunak
Magnetek adierazten du segurtasun-neurri egokiak ezarrita dituela, kontuan hartuta erabiltzaileak emandako datuen kalitatea eta izaera, teknikaren egoera eta aplikatu beharreko legeria. Era berean, webguneak eta aplikazioak birusetatik babesteko programak, espioiak eta nahi ez diren posta programak dituzte.


Magnet ez da, inola ere, Zerbitzuak izan ditzakeen etete, akats eta/edo akatsen erantzule izango, baldin eta bere kontroletik kanpo dauden arrazoiengatik bada, zerbitzua Interneteko sareko sistemen funtzionamenduaren mende baitago.

IV. Erabiltzaileak bere datu pertsonalen gainean dituen eskubideak

4.1. Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean eta datu pertsonalak babesteari buruzko gainerako araudi aplikagarrian aurreikusitakoaren arabera, Erabiltzaileak datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, tratamenduaren aurka egiteko eta datuak eramangarriak izateko eskubideak baliatu ahal izango ditu, bai eta baimena edozein unetan kentzeko eskubidea ere (horrek ez dio eragingo datuak kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari), bere udalari zuzendutako idazki baten bidez, edo Magnet, S.Coop. sozietateari, bere helbidera (Santa Marina 3, 20560 Oñati, Gipuzkoa), edo info@magnet.coop helbidera, izen-abizenak eta posta-helbidea argi eta garbi adieraziz eta NANaren, pasaportearen edo beste dokumentu baten kopia erantsiz. Halaber, eskubidea duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko, uste baduzu zure eskubideak ez direla behar bezala artatu.


4.2. Pribatutasun-politika honekin zerikusia duen edozein zalantza izanez gero, erabiltzailea Magnet-ekin harremanetan jarri ahal izango da, lehen aipatutako posta-helbidera idatziz edo 943 504 999 telefono-zenbakira deituz, edo info@magnet.coop posta elektronikoz.


4.3. Erabiltzaileak eskubidea du edozein unetan ematen duen informazio guztia aldatzeko (adibidez, sarbide-gakoa). Gogorarazten dizugu ez duzula zure sarbide-gakoa inorekin partekatu behar. Norbaitek ezagutu ahal izan duela susmatzen badu, berehala aldatu beharko du.

V. jabetza intelektuala

5.1. Jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideen bidez babes daitezkeen web eta aplikazioko edukiak erregistratuta dauden ala ez, Magnetenak dira eta Espainiako legeriak babesten ditu. Adierazpen gisa eta ez mugatzaile gisa, izen komertzialak, logoak, zeinu bereizgarriak, markak, testuak, diseinu grafikoa, argazkiak, softwarea, iturburu-kodea eta jabetza intelektualaren eta industrialaren gainerako eskubideak.


5.2. Magnet-ek ez du eskubiderik, baimenik edo lizentziarik ematen Erabiltzailearen aldeko Web edo Aplikazioarekin lotutako jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen gainean.


5.3. Horrenbestez, espresuki debekatuta dago erreprodukzioa, banaketa edo komunikazio publikoa, osoa edo partziala, egitea, Magneten berariazko eta idatzizko baimenik gabe.

VI. Terminoak eta eguneratzeak

6.1. Magnetek eskubidea izango du, aldez aurretik abisatu gabe, web-ean jasotako informazioa nahiz haren konfigurazioa eta aurkezpena aldatzeko edo ezabatzeko, inolako erantzukizunik hartu gabe.


6.2. Bonoak garatzen ari den proiektua da, eta, beraz, gure erabilera-baldintzak eta pribatutasun-politika eguneratu ditzakegu, gure bilakaeraren arabera. Gure pribatutasun-politikan aldaketarik balego, edozein unetan har dezakezu plataforman jarraitzeko edo ez egoteko erabakia. Edozein galdera edo zalantza izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan info@magnet.coop bidez.

VII. Cookieak

7.1. Webguneak eta aplikazioak cookie-ak erabiltzen dituzte gure zerbitzariek beren web-nabigatzailea ezagutu ahal izan dezaten eta esan diezaguten zuk nola eta noiz erabiltzen dituzun webgunea eta aplikazioa. Cookie horien bidez lortutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Magnet S.Coop. da.


7.2. Cookie-ak Erabiltzaileak nabigatzen duen webguneak sortutako datu-fitxategi txikiak dira (datuak biltegiratzeko eta berreskuratzeko gailua), eta Erabiltzaileak erabiltzen duen ekipoan gordetzen dira (ordenagailua, telefono mugikorra, tableta, etab.), eta hurrengo bisitaldietan berreskuratzen dira. Cookie-ek erabiltzailearen nabigazioari buruzko informazioa ematen dute, webgunearen zerbitzua hobetzeko eta erabiltzaile-esperientzia hobea eskaintzeko.


7.3. Web orrian nabigatuz eta/edo aplikazioa erregistratuz eta erabiliz, erabiltzaileak berariaz onartzen eta onartzen du cookie-ak erabiltzea; hala ere, cookie-ak eta haien baimena baztertu ditzake nahi duenean, nabigatzailearen konfigurazioa aldatuz cookie-ak baztertzeko. Magnetek erabiltzen dituen cookie-ei eta horiek desaktibatzeko moduari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, sakatu esteka hau: Cookien politika.


7.4. Erabiltzaileak kontuan izan behar du ezaugarri batzuk cookie-ak erabiliz bakarrik daudela eskuragarri, eta ez onartzea erabakitzen badu, baliteke ezaugarri horiek eskuragarri ez egotea; beraz, Magnetek ezin izango dio esperientzia osoa eman webean eta/edo aplikazioan.

VIII. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

8.1. Pribatutasun-politika hau osatzen duten terminoak interpretatzeko orduan, indarreko araudian legeria eta jurisdikzio eskudunari buruz xedatutakoaren arabera arautuko dira.


8.2. Hala ere, araudi aplikagarriak horretarako aukera ematen duen kasuetan, Magnet eta Erabiltzailea Bergarako (Gipuzkoa) epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira berariaz, legokiekeen beste edozein foruri berariaz uko eginez.

Testigantzak

Izena Abizena Abizena

Bergara
·
herritarra

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Izena Abizena Abizena

Oñati
·
Merkataria

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Izena Abizena Abizena

Oñati
·
udaleko langilea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Bonoak.eus Magnet-en proiektu bat da.
Lege-oharra
Erabilera-baldintzak eta pribatutasun-politika
Cookien politika